Kyokushinkais Syllabus (pensum) 
pdf versjon finner du her

A. Teknikker (Grunnleggende øvelser) Kihon

1. Tachikata (Stillinger)
     - Yoi Dachi, Fudo Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi
2. Tsuki (Slag)
     - Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
     - Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
     - Seiken Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
     - Seiken Ago Uchi
3. Uke (Blokkeringer)
     - Jodan Uke (Seiken/Shuto), Mae Gedan Barai (Seiken/Shuto)
4. Keri (Spark)
     - Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri (Jodan, Chudan, Gedan)
5. Kokyu Ho (Pusteteknikker):
     - Nogare ( Omote, Ura ), Kiai


Ido (Grunnleggende bevegelser)
I Zenkutsu Dachi og Sanchin Datchi:
Bevegelser fremover (mae) og bakover(sagari), vending kombinert med en teknikk (Tsuki, Keri, Uke)
Eks.: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi Tsuki eller Gyaku Tsuki

Kata:
Taikyoku Sono Ichi, Taikyoku Sono Ni

B. Fysiske øvelser
Fleksibilitet: Hodet berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.
     - Armhevinger: 15
     - Mageøvelser: 40
     - Spensthopp: 15
     - Heving til hake: 3
Hopp (Tobi Geri): Til mål på samme høyde som en selv

C. Kumite
      1. Ippon Kumite (ett skritts kamptrening - Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep.

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for denne graden i henhold til krav fra KWF

A. Teknikker Kihon

1. Tachikata
    - Musubi Dachi, Heiko Dachi, Heisoku Dachi, Kokutsu Dachi
2. Tsuki
    - Seiken Shita Tsuki, Seiken Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
    - Seiken Kagi Tsuki, Hiji Ate (Jodan, Chudan)
3. Uke
    - Chudan Soto Uke (Seiken/Shuto)
    - Chudan Uchi Uke (Seiken/Shuto)
4. Keri
    - Mae Keage, Yoko Keage, Uchi Mawashi Keage, Soto Mawashi Keage

Ido
I Kokutsu Dachi: Bevegelser fremover og bakover, vending kombinert med en teknikk(Tsuki, Keri, Uke)

Kata:
Taikyoku Sono San

B. Fysiske øvelser
Fleksibilitet: Hodet berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.
    - Armhevinger: 20
    - Mageøvelser: 45
    - Spensthopp: 20
    - Heving til hake: 4
Hopp (Tobi Geri): Til mål på samme høyde som en selv

C. Kumite
    1. Yakusoku Kumite: (arrangert kamptrening - Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep.            Fotblokk mot Tsuki, håndblokk mot Keri, fotblokk mot Keri.
    2. Sanbon Kumite (tre skritts kamptrening - Kumite: Kamp): Blokkering mot angrep.

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

A. Teknikker Kihon

1. Tachikata
    - Kiba Dachi, Tsuru Ashi Dachi, Kumite No Kamae
2. Tsuki
    - Uraken Ganmen Uchi, Uraken Sayu Ganmen Uchi, Uraken Hizo Uchi
    - Uraken Mawashi Uchi, Uraken Oroshi Ganmen Uchi
3. Uke
    - (Seiken/Shuto) Uchi Uke - Gedan Barai (med begge hender samtidig)
    - Morote Chudan Uchi Uke
4. Keri
    - Kansetsu Geri, Yoko Geri (Jodan, Chudan)
    - Mawashi Geri (Chusoku/Haisoku) (Jodan, Chudan, Gedan)

Ido

1. I Kiba Dachi, inkl. Kosa: Bevegelse fremover og bakover, vending. Eks.: Stilling + Chudan     Uchi Uke
2. repetisjon av samme teknikk. Eks.: Stilling + Seiken Oi Tsuki, to ganger.

Kata:
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Sokugi Taikyoku Sono Ni, Sokugi Taikyoku Sono San.

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
    Armhevinger: 30
    Mageøvelser: 50
    Spensthopp: 30
    Heving til hake: 5
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 10cm.

C. Renraku (kombinasjoner)
    1. Mae Geri, Chudan Gyaku Tsuki.
    2. Chudan Soto Uke, Mae Gedan Barai, Chudan Gyaku Tsuki.

D. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 2 runder â 60 sek..
    2. Kriterier: Reigi (høflighet, etikette), Kamae (stilling, holdning), Kiai (rop).

Е. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

A. Teknikker Kihon

1. Tachikata
    - Uchi Hachiji Dachi, Neko Ashi Dachi, Shiko Dachi
2. Tsuki
    - Tettsui Komi Kami, Tettsui Oroshi Ganmen Uchi, Tettsui Hizo Uchi
    - Tettsui Yoko Uchi Mae (Jodan/Chudan/Gedan)
    - Tettsui Yoko Uchi (Jodan/Chudan/Gedan)
3. Uke
    - Shuto Mawashi Uke, Mae Shuto Mawashi Uke
4. Keri
    - Jodan Uchi Heisoku Geri, Ago Jodan Geri
5. Kokyu Ho (Pusteteknikker)
    - Ibuki Sankai


Ido
    1. I Neko Ashi Dachi: Bevegelse fremover og bakover, vending.
        Eks.: Stilling + Chudan Uchi Uke
    2. Stilling + Seiken Chudan Sanbon Tsuki

Kata:
Pinan Sono Ichi, Sanchin No Kata.

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
    Armhevinger: 35
    Mageøvelser: 55
    Spensthopp: 35
    Heving til hake: 5
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 10cm.

C. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 3 runder â 60 sek.
        Kriterier: Reigi (høflighet, etikette), Kamae (stilling, holdning), Kiai (rop).

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

 

A. Teknikker Kihon 
   
     1.    Tachikata
             - Kake Ashi Dachi
     2.    Tsuki
             - Shuto Yoko Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi
             - Shuto Jodan Uchi Uchi, Shuto Sakotsu Uchi Komi, Ushiro Hije Ate
             - Nihon Nukite, Yonhon Nukite(Jodan/Chudan)
     3.     Uke
             - Enkei, Gyaku Tsuki, Mawashi Gedan Barai, Juji Gedan Barai
             - Hiji Uke, Jodan Shuto Uchi Uke
     4.    Keri
             - Ushiro Geri (Jodan, Chudan, Gedan)            
             - Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan) 
           

Ido
     1. I Kake Ashi Dachi: Bevegelse fremover og bakover, vending.
         Eks.: Stilling + Chudan Uchi Uke
     2. Stilling + Seiken Chudan Sanbon Tsuki
         Eks.: Sanchin Dachi + Seiken Gyaku Tsuki


Kata:
Pinan Sono Ni, Pinan Sono San.

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Skulder berører gulvet fra sittende posisjon med spredte ben.
    Armhevinger: 40
    Mageøvelser: 60
    Spensthopp: 40
    Heving til hake: 8
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 15cm.

C. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 4 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, styrke, Kokyu (pusting), Uke Kaeshi (blokkeringer og motangrep).

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

 

A. Teknikker Kihon

1. Tachikata
    - Moro Ashi Dachi
2. Tsuki
    - Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan), Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
    - Oroshi Hiji Ate, Jun Tsuki (Jodan/Chudan/Gedan)
3. Uke
    - Seiken Juji Uke (Jodan/Gedan), Shuto Juji Uke
    - Shotei Uke (Jodan/Chudan/Gedan)
4. Keri
    - Oroshi Uchi Kakato Geri, Oroshi Soto Kakato Geri

Ido
    1. I Moro Ashi Dachi: Bevegelse fremover og bakover, vending.
        Eks.: Stilling + Chudan Uchi Uke
    2. Stilling + Seiken Chudan Sanbon Tsuki

Kata:
Pinan Sono Yon.

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
    Armhevinger: 45
    Mageøvelser: 65
    Spensthopp: 45
    Heving til hake: 8
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 15cm.

C. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 5 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, styrke, Kokyu (pusting), Uke Kaeshi (blokkeringer og motangrep).

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF


A. Teknikker Kihon

1. Tsuki
    - Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan), Mae Hiji Ate (Jodan/Chudan)
    - Haishu Uchi (Jodan/Chudan)
2. Uke
    - Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
3. Keri
    - Kake Geri (Jodan/Chudan/Gedan)

Ido
     1. Ura Ido (Bevegelser med omvendt snuretning)
         Eks.: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui

Kata:
Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura, Taikyoku Sono Ni Ura, Taikyoku Sono San Ura

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
    Armhevning: 50
    Mageøvelser: 70
    Spensthopp: 50
    Heving til hake: 10
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20cm.

C. Renraku
Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri, Chudan Gyaku Tsuki

D. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 6 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, styrke, Kokyu (pusting), Uke Kaeshi (blokkeringer og motangrep).

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

A. Teknikker Kihon

1. Tsuki
    - Hira Ken Tsuki (Jodan/Chudan), Hira Ken Oroshi Uchi,
    - Hira Ken Mawashi Uchi
2. Uke
    - Gedan Shotei Morote Uke, Gedan Shuto Morote Uke
3. Keri
    - Mae Kakato Geri (Jodan/Chudan/Gedan), Age Kakato Ushiro Geri

Ido
1. Yon Ju Go Ido (45 graders vinkel)
    Eks.: 45 graders Kiba Dachi + Gedan Barai

Kata:
Tsuki No Kata

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
    Armhevinger: 55
    Mageøvelser: 75
    Spensthopp: 55
    Heving til hake: 10
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 20cm.

C. Kumite
1. Jiyu Kumite: 10 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, styrke, Kokyu (pusting), Uke Kaeshi (blokkeringer og motangrep).

D. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF


A. Teknikker

1. Tachikata
2. Tsuki
    - Ryuto Ken Tsuki (Jodan/Chudan)
    - Naka Yubi Ippon Ken (Jodan/Chudan) (Langfingerknoke)
    - Oya Yubi Ippon Ken (Jodan/Chudan) (Tommelknoke)
    - Hitosashi Yubi Ippon Ken (Jodan/Chudan) (Pekefingerknoke)
    - Yama Tsuki
3. Uke
    - Kake Uke, Morote Kake Uke
4. Keri
    - Tobi Mae Geri, Tobi Nidan Geri

Ido
Grunnleggende bevegelser i Kumite No Kamae: Okuri Ashi (flytt fremre fot, så bakre), Fumi Ashi (gå fremover på vanlig måte), Kosa (bytt fot), Oiashi (flytt bakre fot inntil fremre), ulike vinkler. Bevegelsene utføres i Mae og Sagari.

Kata:
Geki Sai Dai, Tensho

B. Fysiske øvelser
Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
    Armhevinger: 60
    Mageøvelser: 80
    Spensthopp: 60
    Heving til hake: 12
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 30cm.

C. Renraku (kombinasjoner)
1. Bakover med Gedan Barai, fremover med Ago Uchi og Gyaku Tsuki,
    et steg Mae Geri (Oi Ashi), Mawashi Geri, Ushiro Geri, Gedan Barai, Gyaku Tsuki.

D. Kumite
1. Jiyu Kumite: 12 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, kraft, Kokyu, Uke Kaeshi, rytme,komnibasjon, balanse mellom slag og spark, stillinger og fotarbeid.

E. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

A. Teknikker

1. Tachikata
2. Tsuki
    - Keiko Uchi, Haito Uchi (Jodan/Chudan/Gedan)
    - Morote Haito Uchi (Jodan/Chudan)
3. Uke
    - Chudan Haito Uchi Uke, Osae Uke
4. Keri
    - Yoko Tobi Geri, Mawashi Tobi Geri, Ushiro Tobi Geri
    - Ushiro Mawashi Tobi Geri

Ido

Kata:
Geki Sai Sho, Yantsu

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Samme som foregående grad - med merkbar fremgang.
    Armhevning: 65
    Mageøvelser: 100
    Spensthopp: 65
    Heving til hake: 12
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 30cm.

C. Renraku (kombinasjoner)
    1. Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Oi Tsuki, Shita Tsuki
    2. Mawashi Geri med framre fot, Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Mawashi Geri med bakre fot.

D. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 15 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, kraft, Kokyu, Uke Kaeshi, rytme, kombinasjon, balanse mellom slag og spark, stillinger og fotarbeid.

E. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF

A. Teknikker
 
1. Tachikata
2. Tsuki
    - Toho Uchi, Age Jodan Tsuki
3. Uke
    - Morote Haito Uchi Uke
4. Keri
5. Ido

Kata:
Saifa, Pinan Sono Ichi til Go i Ura

B. Fysiske øvelser
    Fleksibilitet: Berøre gulvet med brystkassen fra sittende stilling med spredte bein.
    Armhevning: 75
    Mageøvelser: 150
    Spensthopp: 75
    Heving til hake: 15
    Hopp (Tobi Geri): Egen høyde + 30cm (Tobi Ushiro Geri eller Tobi Ushiro Mawashi Geri).

C. Renraku
     1. Mawashi Geri, Ushiro Mawashi Geri, Jodan Mae Geri, Mawashi Geri,
         Ushiro Mawashi Geri

D. Kumite
    1. Jiyu Kumite: 20 runder â 60 sek.
Kriterier: Reigi, Kamae, Kiai, hurtighet, kraft, Kokyu, Uke Kaeshi, rytme,komnibasjon, balanse mellom slag og spark, stillinger og fotarbeid.

E. Tameshi wari (knusing)

F. Kunnskaper om NKKOs konkurranseregler

G. Deltatt på minst 2 sommerleirer i regi av NKKO

H. Skriftlig eller muntlig test
I terminologi og filosofi for den graden i henhold til krav fra KWF